Logo strony
O FIRMIEPROJEKTOWANIEOPROGRAMOWANIEKONTAKT

Dane firmy

Pełna nazwa:

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji "TELSYSTEM" Sp.z o.o.

Adres siedziby:

80-336 Gdańsk ul.Czyżewskiego 38/1

Telefon 506 992 220

Fax 58 554 25 99

e_mail info@telsystem.com.plDane rejestrowe:
NIP
584-030-53-42
REGON
002839161
KRS
0000035328
Organ rejestrowy
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy
657 500,00 zł