Logo strony
O FIRMIEPROJEKTOWANIEOPROGRAMOWANIEKONTAKT

CAD
TelCAD 2002
SanCAD 2002

TelCAD 2002

Komputerowy system projektowania telefonicznych sieci miejscowych, międzymiastowych i urządzeń teletransmisyjnych oraz telewizji kablowej

Projektowanie na mapie cyfrowej

STANDARD

System TelCAD jest pierwszym w Polsce oprogramowaniem wspomagającym projektowanie sieci telekomunikacyjnej - pierwsza wersja systemu powstała w 1992r. W wyniku współpracy ze służbami paszportyzacyjnymi Telekomunikacji Polskiej S.A. w latach 1992-1997 powstały kolejne wersje systemu umożliwiające prowadzenie pełnej inwentaryzacji sieci telefonicznej.

Wykorzystanie w projektowaniu telekomunikacyjnym systemu TelCAD umożliwia tworzenie projektów sieci w postaci cyfrowej. Przy realizacji inwestycji powstaje więc cyfrowy zapis dokumentacji powykonawczej. Dane z tej dokumentacji są istotnym źródłem informacji dla systemu paszportyzacyjnego .


PODSTAWOWE ATRYBUTY SYSTEMU

 • unifikacja dokumentacji pomocna przy wdrażaniu Systemów Zarządzania Jakością
 • zmniejszenie kosztów tworzenia dokumentacji
 • wymiana danych w postaci cyfrowej z innymi branżami
 • współpraca z oprogramowaniem używanym przez geodezję
 • pełna zgodność symboli graficznych z instrukcjami TK-24 , TK-5, T-01
 • praca w różnych środowiskach graficznych (IntelliCAD, AutoCAD)
 • otwartość systemu

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW TWORZENIA DOKUMENATCJI

 • wymierna oszczędność czasu przy tworzeniu dokumentacji wielowariantowej
 • obniżenie pracochłonności i czasu tworzenia poprawek i zmian w dokumentacji
 • możliwość krótkiego czasu reakcji na zmiany inwestora
 • różne formy prezentacji w oparciu o jeden rysunek
 • oszczędność papieru, kalek, tuszu
 • umożliwienie wymiany dokumentacji w formie elektronicznej np. dla celów telepracy
 • praca bezpośrednio w terenie z wymianą danych z centralą
 • wykorzystanie rysunków w kolejnych projektach
 • automatyczne tworzenie stanu powykonawczego
 • bieżącą weryfikację poprawności danych